İfade tutanağına avukat beyanı da girecek

Buna karşılık Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 13 Haziran 2022 tarihli genelgesinde yer alan “ifade tutanağında avukat beyanlarına yer verilmemesi” yönündeki ifadeye barolar tepki göstermişti. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasını öngören yönetmelik, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

‘Müdafiye soruldu’ bölümü

Yönetmelik değişikliğiyle, kollukta ifade alma sırasında müdafi olan avukatların beyanları da ifade tutanağında yer alacak şekilde düzenlendi. Yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan “Müdafi, şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir ve müdafinin her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” hükmü değiştirilerek, “Müdafi, şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir. Müdafinin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” düzenlemesi yapıldı.

Buna göre artık kollukta ifade alınırken avukatların beyanları da tutanakta yer alacak. Değişiklikle ayrıca, yönetmelik ekindeki “ifade tutanağı örneği” de yeniden düzenlendi. Tutanaktaki “soruldu” bölümü, “müdafiden soruldu” şeklinde değiştirildi.

Adalet Bakanlığı’nın söz konusu yönetmelik değişikliğini, KDK’nın aldığı “Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi” kararı doğrultusunda savunma hakkının güçlendirilmesi için tereddütleri gidermek amacıyla yaptığı bildirildi.

Yorum yapın